הפרויקטים שלנו

פינוי בינוי

אייזיק חריף 34-42 - תל אביב-יפו

סטאטוס:

לקראת הפקדה לאישור בוועדה המקומית תל אביב-יפו.


מצב מוצא:

5 בניינים בני 4 קומות, 80 יחידות דיור סה"כ.


תוספת תמורה לדיירים:

12 מ"ר בנוי , 12 מ"ר מרפסת וחניה בטאבו.


זלמן מייזל 2-16 - תל אביב-יפו

סטאטוס:

לקראת הפקדה לאישור בוועדה המקומית תל אביב-יפו.


מצב מוצא:

8 בניינים בני 4 קומות, 128 יחידות דיור סה"כ.


תוספת תמורה לדיירים:

12 מ"ר בנוי , 12 מ"ר מרפסת וחניה בטאבו.


זלמן מייזל 18-24 + 7,9,11 - תל אביב-יפו

סטאטוס:

לקראת הפקדה לאישור בוועדה המקומית תל אביב-יפו.


מצב מוצא:

7 בניינים בני 4 קומות, 112 יחידות דיור סה"כ.


תוספת תמורה לדיירים:

12 מ"ר בנוי, 12 מ"ר מרפסת וחניה בטאבו.


ברוך קרוא 14-18 - תל אביב-יפו

סטאטוס:

לקראת הפקדה לאישור בוועדה המקומית תל אביב-יפו.


מצב מוצא:

2 בניינים בני 4 קומות, 32 יחידות דיור סה"כ.


תוספת תמורה לדיירים:

12 מ"ר בנוי , 12 מ"ר מרפסת וחניה בטאבו.


תמ"א 38

ברוך קרוא 11,20,22,24 - תל אביב-יפו

סטאטוס:

בתהליכי היתר מול הועדה המקומית תל אביב-יפו.


מצב מוצא:

4 בניינים בני 8 קומות, 128 יחידות דיור סה"כ.


תוספת תמורה לדיירים:

12 מ"ר בנוי ו- 12 מ"ר מרפסת לכל דירה.


יהודה הלוי 64 - ראשון לציון

סטאטוס:

בתכנון בוועדה המקומית ראשון לציון.


מצב מוצא:

בניין בין 4 קומות, 8 יחידות דיור סה"כ.


תוספת תמורה לדיירים:

14.5 מ"ר בנוי , 12 מ"ר מרפסת וחניה בטאבו.


פינוי בינוי

אייזיק חריף 34-42 - תל אביב-יפו

סטאטוס:

לקראת הפקדה לאישור בוועדה המקומית תל אביב-יפו.

מצב מוצא:

5 בניינים בני 4 קומות, 80 יחידות דיור סה"כ.

תוספת תמורה לדיירים:

12 מ"ר בנוי , 12 מ"ר מרפסת וחניה בטאבו.

זלמן מייזל 2-16 - תל אביב-יפו

סטאטוס:

לקראת הפקדה לאישור בוועדה המקומית תל אביב-יפו.

מצב מוצא:

8 בניינים בני 4 קומות, 128 יחידות דיור סה"כ.

תוספת תמורה לדיירים:

12 מ"ר בנוי , 12 מ"ר מרפסת וחניה בטאבו.

זלמן מייזל 18-24 + 7,9,11 - תל אביב-יפו

סטאטוס:

לקראת הפקדה לאישור בוועדה המקומית תל אביב-יפו.

מצב מוצא:

7 בניינים בני 4 קומות, 112 יחידות דיור סה"כ.

תוספת תמורה לדיירים:

12 מ"ר בנוי, 12 מ"ר מרפסת וחניה בטאבו.

ברוך קרוא 14-18 - תל אביב-יפו

סטאטוס:

לקראת הפקדה לאישור בוועדה המקומית תל אביב-יפו.

מצב מוצא:

2 בניינים בני 4 קומות, 32 יחידות דיור סה"כ.

תוספת תמורה לדיירים:

12 מ"ר בנוי , 12 מ"ר מרפסת וחניה בטאבו.

תמ"א 38

ברוך קרוא 11,20,22,24 - תל אביב-יפו

סטאטוס:

בתהליכי היתר מול הועדה המקומית תל אביב-יפו.

מצב מוצא:

4 בניינים בני 8 קומות, 128 יחידות דיור סה"כ.

תוספת תמורה לדיירים:

תוספת 12 מ"ר בנוי ו- 12מ"ר מרפסת שמש.

יהודה הלוי 64 - ראשון לציון

סטאטוס:

בתכנון בוועדה המקומית ראשון לציון.

מצב מוצא:

בניין בין 4 קומות, 8 יחידות דיור סה"כ.

תוספת תמורה לדיירים:

14.5 מ"ר בנוי , 12 מ"ר מרפסת וחניה בטאבו.