חברת קומיוניטי הוקמה כדי לשנות את פני ההתחדשות העירונית כיום בישראל. אנו רואים בדיירים כאבן היסוד להקמת כל תהליך של התחדשות עירונית, שכן בלעדיהם לא היה יוצא הפרויקט לפועל. מתוך כך אנו רואים בדיירים שותפים מלאים לתהליך וכן לרווחי הפרויקט ולכן אחוז מסוים מן הרווחים העודפים חוזר אליהם וזאת תוך שקיפות מלאה כלפי הדיירים.

יעלה בקרוב