מתוך החזון והאמונה שהדיירים הם שותפים מלאים לתהליך, אנו מציגים בפניכם את המודל הקהילתי עמו אנו עובדים